Świąteczne spotkanie WIR

Świąteczno-noworoczne spotkanie białostockiego Klubu Więzionych, Internowanych i Represjonowanych. W imieniu Marszałek Artur Kosicki list do organizatorów i gości przekazał zastępca dyrektora Gabinetu Marszałka, Wojciech Tołkin-Żmijewski. W wydarzeniu wziął również udział Przewodniczący Sejmiku Województwa Bogusław Dębski.

https://www.facebook.com/wojpodlaskie