O nas

Klub Więzionych Internowanych i Represjonowanych w Białymstoku jest Stowarzyszeniem.

Zarząd Stowarzyszenia 

 • Krzysztof Nowakowski – przewodniczący
 • Stanisława Korolkiewicz – zastępca Przewodniczącego
 • Lesław Wechowski – sekretarz
 • Janusz Antoni Purwin – skarbnik
 • Bogusław Roszkowski
 • Janusz Skowroński
 • Zenon Perkowski

Organ Nadzoru

 • Józef Nowak – przewodniczący
 • Lech Zbigniew Feszler – sekretarz
 • Antoni Stolarski

Sąd Koleżeński

 • Alina Połubok – przewodniczący
 • Henryk Łupiński – zastępca Przewodniczącego
 • Kazimierz Leszczyński

Nasze dane rejestrowe

 • KRS: 0000112384
 • NIP: 5422600630
 • REGON: 050847884